BETA
Zbavte se dluhů

Naše půjčka vás jednou pro vždy zbaví všech dluhů. Naše půjčka je zároveň bez poplatků, takže vám nic nebrání, abyste si vyplnily online žádost o půjčku

Požádat

Vyplacení dluhů, konsolidace půjček, vyplacení půjček

Jste mladý pár, který hledá vhodné obydlí pro svůj život? Společně přemýšlíte, kde by bylo vhodné se usadit, tím jste se dostali do rozhodnutí, že by nejlepší pro Vás bylo koupit pozemek a vybudovat na něm svůj domov. V cestě Vám ale stojí jedna věc. Tou věcí jsou peníze, bez nichž byste nemohli tento sen uskutečnit. Sice nějaké úspory máte, ale rozhodně to nebude stačit na Vaše plány.

Nebankovní půjčka na bydlení

Dosud jste bydleli formou nájmu v nemovitosti, teď jste se rozhodli udělat ten obrovský krok, kdy chcete vlastnit vlastní nemovitost. Je jasné, že k tomu budete potřebovat půjčku. Ale kde takovou půjčku sehnat? Jak jistě víte, na trhu existuje spoustu společností, které půjčky nabízejí, ale je jen na Vás, kterou si vyberete. Na chvíli se zastavme, co kdyby se před Vámi náhle objevila dokonalá nabídka. Společnost, která jedná se svými klienty lidsky s rozumem a vždy hledá ideální řešení pro ně.

Ano, uhodli jste, touto společností jsme my. Jsme společnost, která na trhu figuruje již několik desítek, kdy díky této praxi se nám daří sjednávat produkty pro své klienty, co nejvýhodněji. Co tedy ve skutečnosti nabízíme? Svým klientům poskytujeme půjčky v rozmezí od 100.000 Kč až do 50.000.000 Kč, kdy tato půjčka je bez registru. Co to znamená? To znamená, že sice nahlížíme do registru dlužníků, avšak skutečnostem v něm nedáváme váhu.

Jak získat nebankovní půjčku na bydlení

Je nějaká povinnost k tomu, abychom Vám mohli půjčit? Ano je a to jedna, kdy půjčku musíte zajistit nemovitostí, která může být i ve vlastnictví třetí osoby, což je zcela pro Vás výhodné, neboť ještě žádnou nemovitost nevlastníte. Kdo Vám tedy konkrétně může ručit? Ve finále na tom nesejde, může to být Váš kamarád či příbuzný. O jakou nemovitost se smí jednat? Zaručit půjčku můžete vším, co je zapsané na katastrálním úřadu, tudíž bytem, domem, polem atd.

Je výsledná půjčka ovlivněna hodnotou zajištěné nemovitosti? Ano je a to tak, že Vám poskytneme půjčku nejvíce až 80% z hodnoty nemovitosti. To v praxi znamená, že Vám půjčíme 3.200.000 Kč, jestliže nemovitost má hodnotu 4.000.000 Kč.

Jak na nebankovní půjčku na bydlení

Jak sjednávání půjčky probíhá? Je to jednoduché, stačí za námi zajít a na základě Vašich požadavků, které posoudíme, Vám nabídneme produkt. Jestliže se Vám produkt nebude líbit a budete jej chtít zamítnout, tak za jeho zamítnutí nic neplatíte. Nic neplatíte ani v případě, že žádáte, abychom Vaši žádost zpracovali předem. Ke všem žádostem našich klientů se stavíme odpovědně a jednáme individuálně dle jejich potřeb. Půjčku na svém účtu můžete obdržet do 3 dnů od podání žádosti.

Je nám jasné, že své finance pečlivě hlídáte a nepouštíte se tak do zbytečných risků, které by mohli u Vás vyvolat dluhy. V případě, že by se tak stalo, nabízíme okamžité vyplácení exekucí. Při tom jednáme s exekutorským orgánem o výši dluhu, při kterém se snažíme o jeho maximální snížení. Díky dlouholeté praxi a spoustě získaných kontaktů se nám daří sjednat lepší podmínky pro zaplacení dluhu. V těch horších případech, kdy jednatel společnosti nehodlá komunikovat, tak podáváme žalobu a jednáme právní cestou k Vašemu prospěchu. Peníze na svém účtu máte, využíváte je k potřebě realizace stavby domu na nově získaným pozemku, ale vyskytli se u Vás problémy se splácením? Nezoufejte, i z tohoto máme východisko. Spočívá to v tom, že preferujeme domluvu s Vámi před vymáháním dlužné částky, kdy při této domluvě často nastavujeme individuální splácení. Tím se rozumí, že po určitou dobu splácíte pouze část splátky, např. po dobu 2 let jen 2/3 splátky. V opačném případě jste si našetřili dostatek financí k tomu, abyste splátku zaplatili předem, tato možnost je u nás reálná s tím, že uspoříte budoucí úroky.

Naše společnost má jednoznačnou prioritu a to spokojenost našich klientů. Vždy se snažíme, abyste se při jednání s námi cítili příjemně, abychom dokázali, že ještě takové společnosti existují.

Online žádost o půjčku

X
Zpracování osobních údajů

Kdo je správcem vašich osobních údajů a jaké údaje bude zpracovávat?

1. Udělujete souhlas správci osobních údajů - společnosti Easy Money Services s.r.o., sídlem Elišky Krásnohorské 1094/14, 415 01 Teplice, IČ: 034 98 085, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 42574 a berete na vědomí, že další správce vašich osobních údajů - Ing. Lubomír Klosík, místem podnikání V Zátiší 810/1, Ostrava – Mariánské Hory a Hulváky, IČ: 729 89 980, držitel oprávnění ke zprostředkování spotřebitelského úvěru, (dále jen „správci“, „my“), budou zpracovávat ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen „Nařízení“), v rámci formuláře na www.budoucnostbezdluhu.cz vaše následující osobní údaje: - jméno, příjmení;- telefonní číslo;- adresu trvalého pobytu;- emailovou adresu;- rodné číslo;- druh příjmů;- výši příjmu;- výši zápůjčky;- exekuce ano/ne;- další informace související pro posouzení žádosti o úvěr.
Co se bude s vašimi osobními údaji dít?2. Pokud budeme potřebovat nějaké údaje upřesnit, můžeme využít vaše kontaktní údaje a kontaktovat vás s případnou žádostí o upřesnění vašich osobních údajů.3. Vaše údaje budou po propočítání výše úvěru, které je prováděno Ing. Lubomírem Klosíkem manuálně na základě výše příjmů, hodnoty ručení, případných exekucí (nejedná se tedy o automatizované individuální rozhodování dle čl. 22 Nařízení) a vypracování žádosti o poskytnutí úvěru předány poskytovatelům úvěrů, s čímž také udělujete svůj souhlas.  4. Poskytovatelé úvěrů se stanou samostatnými správci vašich osobních údajů. Na základě jejich pověření vás poté můžeme dále kontaktovat a umožnit vám uzavření smluvního vztahu s poskytovatelem úvěru. 5. Vaše osobní údaje a případně smlouvy, které zprostředkujeme, budeme uchovávat po dobu 10 let, a to z následujících důvodů:- v rámci plnění smlouvy o zprostředkování spotřebitelského úvěru, kterou s Ing. Lubomírem Klosíkem uzavřete, podle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení bude zpracovávat vaše osobní údaje nezbytné pro umožnění sjednání spotřebitelského úvěru s poskytovatelem úvěru - bez poskytnutí těchto údajů není možné úvěr sjednat;- splnění našich právních povinností, pokud nám nějaká taková povinnost vznikne, což nám přikazuje čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení;- budoucího případného uplatnění a obrany práv a povinností smluvních stran, což umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení – oprávněný zájem správců;- v ostatních případech (například uchování údajů Easy Money Services s.r.o., předání poskytovatelům úvěru) jsou vaše osobní údaje zpracovány na základě vašeho souhlasu - takové zpracování umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení. 6. Souhlas se zpracováním můžete vzít kdykoliv jakýmkoliv způsobem zpět, stačí nám napsat na email na adresu info@easy-money-services.cz. Vaše osobní údaje odstraníme, ledaže by takové odstranění bylo v rozporu se zákonem nebo našimi oprávněnými zájmy.7. Osobní údaje zpracováváme my, jakožto správci vašich osobních údajů, ke zpracování můžeme využívat také následující zpracovatele nebo třetí strany:- poskytovatele účetních služeb;- poskytovatele webhostingu, Wallis Europe s.r.o.;- Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době nepoužíváme.
Jaká máte práva?8. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte následující práva:- vzít souhlas kdykoliv jakkoliv zpět,- vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu na adresu info@easy-money-services.cz, nebo Easy money services s.r.o., El. Krásnohorské 1094/14, Teplice 415 01, - požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,- vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,- požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, výmaz provedeme, pokud to nebude v rozporu s platnými právními předpisy nebo našimi oprávněnými zájmy,- na přenositelnost údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování z důvodu plnění smlouvy nebo souhlasu,- na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s Nařízením,- podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.Další informace o správcích + kontakt na správce* Vaše osobní údaje nebudou předávány do třetích zemí mimo EU.* Správci nemají osobu tzv. pověřence.* Správci se dohodli, že je můžete kdykoliv kontaktovat na jednotné e-mailové adrese info@easy-money-services.cz. 

X
souhlas se zpracováním osobních údajů - rozesílání e-mailů - GDPR

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro zasílání obchodních sdělení a novinek z oblasti finančních služeb.
Děkujeme za Váš zájem o zasílání novinek a obchodních sdělení týkajících se finančních služeb! Abychom Vám je ale mohli zasílat, potřebujeme k tomu Váš souhlas.
Osobní údaje zpracováváme v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen „Nařízení“).

Kdo Vám bude psát?
My, jakožto společnost Easy Money Services s.r.o., sídlem Elišky Krásnohorské 1094/14, 415 01 Teplice, IČ: 034 98 085, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 42574 (dále jen „my“).

Co Vám budeme psát a proč?
Posílat Vám budeme zajímavosti a nabídky na finanční služby, které poskytujeme my nebo naši partneři, poskytovatelé finančních služeb. Zasílat Vám je budeme však jenom my, pokud by Vám chtěl poskytovatel finančních služeb zaslat svou nabídku sám, je na něm, aby si Váš souhlas získal.
Abychom Vám je mohli posílat, potřebujeme k tomu Vaši e-mailovou adresu, kterou nám tímto sdělujete a zároveň tím souhlasíte, že ji budeme používat podle těchto pravidel.
E-mailovou adresu si uložíme na 3 roky.

Co když už si nebudete přát zasílat obchodní sdělení?
Na to máte plné právo. Zasílání obchodních sdělení můžete kdykoliv zrušit, a to zasláním e-mailu na info@easy-money-services.cz nebo proklikem na odkaz v e-mailech, které Vám zasíláme. Krom toho, že Vám přestaneme psát, tak Vaši e-mailovou adresu také smažeme z naší databáze.

Kdo nám s tím vším může pomáhat?
Jelikož máme každý jen dvě ruce, potřebujeme občas i my pomocnou ruku, aby k Vám naše zprávy doletěly. Tuhle pomoc nám zajišťují tito lidé a společnosti:
* Naši účetní;
* Poskytovatel webhostingu a správce databáze, společnost Wallis Europe s.r.o.

A jaká máte práva?
Především nám kdykoliv dát zpětnou vazbu, když se vám nebude něco líbit, třeba jak často píšeme a podobně.
Krom toho máte ale ještě tato práva:
- požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
- vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
- požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů - pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů,
- na přenositelnost údajů a právo požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
- podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů,
- na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením.

 

Created by Wallis Media

© 2016 - 2020 Wallis Europe s.r.o.